Erasmus+ Sport liikunnalle ja urheilulle: vuoden 2020 rahoitushaku

Liikunta ja urheilu Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport Kansainvälistyminen

Erasmus+ Sport liikunnalle rahoittaa liikunta- urheilusektorin eurooppalaisia yhteistyöhankkeita. 

Tämä rahoitushaku on nykyisen EU-ohjelmakauden (Erasmus+ 2014-2021)  viimeinen.

Rahoitusta on jaossa yhteensä 57 miljoonaa euroa, jolla rahoitetaan yli 300 hanketta. 

Hankkeet voivat käynnistyä aikaisintaan 1. tammikuuta 2021.  

Kenelle?

Rahoitusta voivat hakea kaikki liikunta- ja urheilusektorin toimijat  yhteistyössä eurooppalaisten hankekumppanien kanssa.

Hankkeissa on oltava mukana hanketyypistä riippuen mukana vähintään kolme tai viisi ohjelmamaata. 

Mihin tukea voi hakea?

Rahoitusta voi hakea erilaisille yhteistyöhankkeille: 

  • Pienissä yhteistyöhankkeissa (small collaborative partnerships) on aina mukana vähintään 3 tahoa, kolmesta ohjelmamaasta. EU-tuki on enintään 60 000€.
  • Yhteistyöhankkeissa (collaborative partnerships) on mukana vähintään 5  tahoa, viidestä ohjelmamaasta. EU-tuki on enintään 400 000€.

Hankkeiden kesto on yhteistyömuodosta riippuen on 12- 36 kuukautta.

Hankkeiden toimenpiteissä voi olla mm. 

  • toimijoiden verkostoituminen
  • hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja jakaminen
  • koulutus- ja harjoitusmoduulien kehittäminen ja toimeenpaneminen
  • tietoisuuden levittäminen liikunnan ja urheilun hyödyistä
  • tiedonkeruu, selvitykset, konsultaatiot
  • opintovierailut, seminaarit, kokoukset

Voittoa tavoittelemattomille urheilutapahtumille:

  • Voittoa tavoittelemattomat urheilutapahtumat mukana vähintään osallistujia 10:stä eri ohjelmamaasta tai 10:ssä ohjelmamaassa samanaikaisesti järjestettävä tapahtuma. EU-tuki enintään 500 000€, 80% kokonaiskustannuksista. 

Rahoitusta voi hakea valmentajien, järjestäjoen ja vapaaehtoisten koulutukseen, tapahtuman tai oheistapahtumien järjestämiseen, tapahtuman perintöön. 

Ammattiurheilukilpailuihin tai säännöllisesti järjestettäviin urheilukilpailuihin, joita kansalliset tai eurooppalaiset liitot järjestävät,  ei voi hakea rahoitusta. 

Hakemusten jättäminen

Rahoitusta haetaan sähköisellä lomakkeella liitteineen. Ennen hakemuksen jättämistä hakijan on tutustuttava huolellisesti Guidelines-dokumenttiin, jossa kerrotaan hankkeiden painopisteistä sekä rahoituksen reunaehdoista.

Hakuaika päättyy 21.4.2020 klo 18.00 Suomen aikaa (klo 17.00 Brysselin aikaa)

Päätökset tehdään Brysselissä

Rahoituspäätökset tehdään niin sanotusti keskitetysti eli Euroopan komission koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirastossa (EACEA) Brysselissä. Hakukierros ja hankkeen hallinto hoidetaan EACEA:n kautta.

Opetushallituksen Erasmus+ Sport -yhteyspiste neuvoo hakijoita kaikissa rahoitushakuun liittyvissä kysymyksissä.