Erasmus+ - tulevaisuuteen suuntaavien hankkeiden haku päättyy 15.3.2022

Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen
Hakuaika: 18.1.2022 – 15.3.2022 klo 18:00

Erasmus+ -ohjelman tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet (Forward-looking projects) edistävät innovointia, luovuutta ja virtuaalista osallistumista sekä sosiaalista yrittäjyyttä. 

Hankkeiden toimintaa voivat olla esimerkiksi tutkimukset ja selvitykset, kehitettyjen innovaatioiden pilotointi, ajatushautomot ja kokeilut sekä kansainväliset koulutukset, tapahtumat ja verkostoitumistilaisuudet.

Tulevaisuuteen suuntaavissa hankkeissa rahoitetaan kolmea erilaista hanketyyppiä.

Kategoria 1: poikkisektoriaaliset hankkeet

Kategoria 2: ammatillisen koulutuksen hankkeet

Kategoria 3: aikuiskoulutuksen hankkeet

Hakuaika päättyy 15.3.2022 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 CET).

Kokonaisbudjetti tulevaisuuteen suuntaaville hankkeille on 46 miljoonaa euroa.

Avustukset haetaan Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastosta (EACEA).