Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Akkreditointihaku (KA120-SCH) päättyy 19.10.2021

Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Taiteen perusopetus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Hakuaika: 17.7.2021 – 19.10.2021 klo 13:00

Akkreditointihakemus perustuu selkeään strategiaan siitä, miten oppilas-, opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuus nivotaan organisaation kehittämistyöhön sekä opetus- ja vasusuunnitelmiin. Hakemuksessa valmistellaan organisaation oma Erasmus+ -suunnitelma, jossa määritellään pitkäntähtäimen tavoitteet. Liikkuvuuksissa on huomioitava Erasmus+ -laatukriteeristö, joka on osa hakemusta. Se sisältää hanketyön aihealueet, kuten hankehallinto, tuki osallistujille, oppimistulokset ja kokemusten jako.

Akkreditoidut hakevat vuosittain rahoitustukea sekä opettaja- että oppilas- ja opiskelijaliikkuvuuteensa. Haku on helppo sillä akkreditoidut tahot ilmoittavat rahoitushakemuksessaan ainoastaan oman Erasmus+ -suunnitelmansa mukaisen liikkuvuustoiveen. 

  • Akkreditoiduille rahoitus on varmaa, ainoastaan sen määrä voi poiketa haetusta. Perusteluja rahoitushakemuksessa ei tarvita koska akkreditoidut tahot ovat jo todentaneet toimintansa laadun Erasmus+ -suunnitelmassaan

Akkreditointia kannattaa hakea sillä se takaa liikkuvuusrahoituksen vuoteen 2027 saakka. Ensimmäisellä hakukierroksella vuonna 2020 akkreditoinnin sai 50 organisaatiota. Voit tutustua heidän tavoitteisiinsa kartalla alla olevasta linkistä.