Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Lyhytkestoisten liikkuvuushankkeiden avustushaku (KA122-SCH) päättyy 23.2.2022

Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Taiteen perusopetus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle

Hakuaika päättyy 23.2.2022 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 CET)

Voit yhdellä hakemuksella hakea liikkuvuustukea organisaatiollesi sekä henkilökunnan että oppilaiden/opiskelijoiden liikkuvuuksiin Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvassa maassa. Avustusta voi saada enintään 30 liikkuvuuteen, joiden kohteet etsit itse.

Lyhyt määrittely liikkuvuusmuodoille

  1. Ryhmäliikkuvuus: Oppilaat/opiskelijat oppivat yhdessä toisen maan oppilaiden kanssa. Ryhmällä on koulultaan mukana ohjaaja/t.
  2. Lyhytkestoinen liikkuvuus: Oppilaat/opiskelijat opiskelevat tai suorittavat harjoittelunsa kumppanikoulussa tai muussa asiaankuuluvassa organisaatiossa.
  3. Pitkäkestoinen liikkuvuus: Oppilaat/opiskelijat opiskelevat tai suorittavat harjoittelunsa kumppanikoulussa tai muussa asiaankuuluvassa organisaatiossa.
  4. Job-shadowing -jakso: Työn varjostaminen koulussa, päiväkodissa tai muussa sopivassa yleissivistävän koulutuksen alalla toimivassa organisaatiossa.
  5. Opettaminen ulkomailla: Opettaminen koulussa tai päiväkodissa.
  6. Kurssille osallistuminen: Kurssi tai koulutustapahtuma, joita löytyy School Education Gateway -portaalista ja vapaavalintaisista lähteistä.
  7. Kutsutut asiantuntijat: Voit kutsua kouluttajia, opettajia tai asiantuntijoita kehittämään opetusta ja oppimista. He voivat esim. kouluttaa henkilökuntaa, esitellä uusia opetusmenetelmiä tai auttaa siirtämään hyviä käytäntöjä.
  8. Opettajaopiskelijaharjoittelijoiden vastaanottaminen: Vastaanottava organisaatio saa pienen tuen toiminnan aloittamiseen. Harjoittelijan matka- ja oleskelutuen maksaa hänen kotiorganisaationsa.

Ota huomioon, että liikkuvuuksien tulisi aktiivisesti edistää inkluusiota ja moninaisuutta, ympäristön kestävää kehitystä sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista.  Voit esimerkiksi sisällyttää nämä hankkeeseenne lisäämällä osallistujien tietoisuutta, jakamalla parhaita käytäntöjä ja valitsemalla sopivat liikkuvuusmuodot.

Erasmus+ -ohjelmaoppaassa on määritelty tarkasti tuettavat liikkuvuusmuodot.