Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-SCH) vuoden 2021 toinen hakuaika päättyy 3.11.2021

Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Taiteen perusopetus Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Hakuaika: 28.8.2021 – 3.11.2021 klo 13:00

Yleissivistävän koulutuksen Erasmus+ -yhteistyöhankkeissa kehitetään varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukiokoulutusta tai taiteen perusopetusta yhdessä kumppaneiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on, että organisaatiot kehittävät ja vahvistavat partneriverkostojaan sekä lisäävät kansainvälistä yhteistyötä ja toimintojensa kansainvälisyyttä. Yhteistyöhankkeita on kahdenlaisia: kumppanuushankkeita ja pienimuotoisia kumppanuushankkeita.

Yhteistyöhankkeet jakautuvat kahteen eri hanketyyppiin: kumppanuushankkeet (Cooperation Partnerships KA220-SCH) ja pienimuotoiset kumppanuushankkeet (Small-scale Partnerships KA210-SCH)

Pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa on vuosittain kaksi hakukierrosta. Vuoden 2021 ensimmäinen hakuaika päättyi 21.5.2021 ja toinen hakuaika päättyy 3.11.2021 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12 CET).

Yleissivistävän koulutuksen pienimuotoisille kumppanuushankkeille on jaossa vuoden 2021 toisessa rahoitushaussa noin 200 000 euroa.