Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Täydennyskoulutushankkeiden (KA101) hakuaika päättyy 11.2.2020 klo 13 (CET 12)

Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Taiteen perusopetus Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Hakuaika: 14.11.2019 – 11.2.2020 klo 13:00

Erasmus+ täydennyskoulutushankkeet (KA101) lisäävät henkilöstön osaamista sekä vahvistavat koulusi tai päiväkotisi eurooppalaista ulottuvuutta.  Koulun omista tarpeista syntyvät hankkeet voivat sisältää useita erityyppisiä ulkomailla tapahtuvia oppimisjaksoja. Hakuaika päättyy 11.2.2020 klo 12 (CET).

Hankkeille on jaossa yhteensä noin 1.8 miljoonaa euroa.

Järjestämme neljä eri teemoihin keskittyvää webinaaria, joista hyötyvät erityisesti uudet hanketoimijat. Webinaarien  aikataulut ja teemat