Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle: Strategisten kumppanuushankkeiden (KA201) haku päättyy 23.4.2020

Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Hakuaika: 25.11.2019 – 23.4.2020 klo 13:00

Strategisissa kumppanuushankkeissa tuetaan yhteistyöhankkeita, joissa voidaan kehittää yleissivistävää koulutusta monipuolisesti. Yhteistyöhanke voi olla pieni muutaman partnerin hanke, joka keskittyy hyvien käytänteiden vaihtamiseen tai se voi olla laajempi hanke, joissa kehitetään konkreettisia tuotteita kuten vaikkapa yhteisiä opintokokonaisuuksia ja opetusmateriaalia.

Hankkeiden kesto on 1-3 vuotta.