Erityisavustus maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tukemiseen koulutuksen nivelvaiheissa: perusopetukseen valmistavan opetuksen integraatio

Esiopetus Perusopetus Hyvinvointi Kotoutuminen Tasa-arvo ja osallisuus

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion erityisavustusta 500 000 euroa. Valtionavustus myönnetään niille opetuksen järjestäjille, jotka järjestävät esi- ja perusopetukseen valmistavaa opetusta hakemusten perusteella käytettäväksi vuosina 2020–2022.

Avustus on tarkoitettu käytettäväksi perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaiden integraation tukemiseen kehittämällä ja vakiinnuttamalla hyviä käytäntöjä valmistavan opetuksen ja esi- ja perusopetuksen nivelvaiheessa sekä perusopetukseen integroinnissa valmistavan opetuksen aikana.