EU:n Luova Eurooppa: eurooppalaiset foorumit, haku päättyy 29.9.2021

Hakuaika: 22.6.2021 – 29.9.2021 klo 18:00

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee eurooppalaisia foorumeita, jotka tarjoavat esiintymis- ja kansainvälistymismahdollisuuksia uransa alkuvaiheessa oleville eurooppalaisille taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Tämän ohella foorumit tukevat myös muita ohjelman tavoitteita, kuten tapahtumien saavutettavuutta, yleisötyön kehittämistä ja ympäristöystävällisempiä toimintamalleja. Foorumeilla tulee olla yhteinen taiteilijavalinta- sekä viestintä- ja brändistrategia.

Tukea on jaossa yhteensä 33 miljoonaa euroa noin 15 foorumille. Edellisellä ohjelmakaudella Luova Eurooppa on tukenut noin 12 foorumia.

Kenelle?

Foorumi koostuu koordinaattorista ja vähintään 11 jäsenorganisaatiosta. Kokoonpanossa on oltava edustettuna vähintään 12 maata.

Koordinoivan organisaation on pitänyt olla toiminnassa vähintään 2 vuotta ennen hakemuksen jättämistä.

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 29.9.2021 klo 18 Suomen aikaa. Haun tulokset julkaistaan tammi-helmikuussa ja avustussopimukset allekirjoitetaan helmi-maaliskuussa 2021.

Hankkeiden maksimikesto on 3 vuotta. 

Paljon tukea voi hakea?

EU-tuki on enintään 2,8 miljoonaa euroa ja 80% foorumin toiminnan kokonaiskustannuksista. 

Mihin tukea voi hakea?

Haun tavoitteena on

  • tukea nousevia taiteilijoita kulttuurialan ammattilaisia työuriensa kanisanvälistämisessä (mm. uudet tuotanto-, esittely-, vienti- ja liikkuvuusmallit)
  • edistää tasapuolista, inklusiivista ja monimuotoista toimintaympäristöä ja luoda tapoja tarttua sukupuolten tasa-arvoon sekä taistella syrjintää vastaan (mm. tasa-arvoiset mahdollisuudet, paremmat työskentelyolosuhteet ja oikeudenmukaiset korvaukset)
  • edistää alan ympäristöystävällisiä toimintamalleja ja ympäristötietoisuutta (mm. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvät uudet toimintamallit)

Tuettavien hankkeiden tulee

  • muodostaa koordinaattorista ja jäsenorganisaatioista koostuva foorumi
  • kehittää yhteinen taiteilijavalintastrategia sekä tunnistaa ja esitellä nousevia eurooppalaisia taiteilijoita ja heidän töitään omien rajojensa ulkopuolella.
  • tarjota jäsenorganisaatioille taloudellista tukea (re-granting), jotta ne voivat lisätä ohjelmistonsa monimuotoisuutta, näkyvyyttä ja tuettujen uusien kykyjen määrää
  • määritellä hakemuksessa yhteisymmärryksessä jäsenorganisaatioiden kanssa, mitä uusilla kyvyillä tässä foorumissa tarkoitetaan
  • sitoutua käyttämään vähintään 70% vuosittaisesta tuesta konkreettiseen ja suoraan tukeen uusille kyvyille (esim. taiteilijapalkkiot, päivärahat, matka- ja majoituskustannukset, vuokrakustannukset, mentorointi jne.)
  • tukea vuosittain ainakin 50 nousevaa taiteilijaa
  • luoda strategia foorumin jäsenmäärän kasvattamiseksi

Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Lisätietoja saat meiltä Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä.

Tarvittaessa saat lisätietoja myös osoitteesta EACEA-CREATIVE-EUROPE-PLATFORMS [at] ec.europa.eu (EACEA-CREATIVE-EUROPE-PLATFORMS[at]ec[dot]europa[dot]eu)  (huom. englanniksi, ei hankekohtaista neuvontaa).