EU:n Luova Eurooppa: eurooppalaiset verkostot, haku päättyy 26.8.2021

Hakuaika: 8.6.2021 – 26.8.2021 klo 18:00

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee kulttuurin ja luovien alojen eurooppalaisia verkostoja, jotka kokoavat laajasti yhteen alan toimijoita ympäri Eurooppaa. Tällä uuden Luova Eurooppa -ohjelman ensimmäisellä hakukierroksella eurooppalaisille verkostoille on jaossa noin 27 miljoonaa euroa, jolla tuetaan arviolta 30 verkostoa.

Kenelle?

Tukea voivat hakea EU:n Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluvissa maissa toimivat laaja-alaiset kulttuurin ja luovien alojen eurooppalaiset verkostot. Hakijaorganisaation on pitänyt olla toiminnassa vähintään 2 vuotta ennen hakemuksen jättämistä.

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 26.8.2021 klo 18 Suomen aikaa. Tulokset on tarkoitus julkaista lokakuussa ja avustussopimukset allekirjoittaa loka-joulukuussa 2021. Hankkeiden enimmäiskesto on 36 kuukautta. Hyvin perustelluista syistä voidaan hyväksyä kustannuksia, jotka ovat syntyneet hankkeelle ennen avustussopimuksen allekirjoittamista - jopa ennen avustuksen määräaikaa 26.8.2021, mutta ei ennen 1.1.2021.

Paljonko tukea voi hakea?

EU-tuki on enintään 825.000 euroa ja 80% toiminnan kokonaiskustannuksista.

Mihin tukea voi hakea?

Tuki voi kohdistua esim. verkoston koordinointiin, toimijoiden verkostoitumiseen, koulutuksiin ja neuvontaan, edunvalvontaan,  tiedenkeruuseen tai viestintään. Tuettavan toiminnan pitää liittyä haun tavoitteisiin, kuten osaamisen vahvistamiseen, kulttuuriin osallistumiseen ja yleisötyöhön, alan kansainvälisiin valmiuksiin, kestävään kehitykseen ja uuden teknologian hyödyntämiseen.

Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Neuvontaa saat Luova Eurooppa -yhteyspisteestä

Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste neuvoo hakijoita kaikissa rahoitushakuun liittyvissä kysymyksissä.