EU:n Luova Eurooppa: eurooppalaiset yhteistyöhankkeet, haku päättyy 27.11.2019

Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Hakuaika: 2.10.2019 – 27.11.2019 klo 18:00

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelma rahoittaa eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavia taide-, kulttuuri-, kulttuuriperintö- ja muiden luovien alojen hankkeita.

Tämä rahoitushaku on nykyisen EU-ohjelmakauden viimeinen yhteistyöhankkeiden hakukierros. Rahoitusta on jaossa yhteensä 48,4 miljoonaa euroa, jolla rahoitetaan arviolta 100 hanketta.

Kenelle?

Rahoitusta voivat hakea kaikki kulttuurin ja luovien alojen toimiijat yhteistyössä eurooppalaisten hankekumppanien kanssa.

Hankkeissa on oltava mukana hanketyypistä riippuen mukana vähintään kolme tai kuusi Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelmaan kuuluvaa maata.

Mihin tukea voi hakea?

Rahoitusta voi hakea joko pienelle tai suurelle yhteistyöhankkeelle.  

  • Pienissä hankkeissa on aina mukana vähintään 3 kulttuurialan toimijaa vähintään kolmesta ohjelmamaasta. EU-tuki koko hankkeelle on korkeintaan 200 000 euroa ja 60% kokonaisbudjetista.
  • Suurissa yhteistyöhankkeissa on mukana vähintään 6 kulttuurialan toimijaa vähintään kuudesta ohjelmamaasta. EU-tuki on korkeintaan 2 miljoonaa euroa ja 50% kokonaisbudjetista.

Hankkeessa voi olla mukana toimijoita myös muilta sektoreilta (esim. koulutus- tai teknologiapartnerit), kunhan vähimmäismäärä partnereita (hanketyypistä riippuen joko 3 tai 6) on kulttuuri- ja luovien alojen toimijoita.

Hankkeet voivat käynnistyä aikaisintaan 1. syyskuuta 2020 ja viimeistään 15. joulukuuta 2020. Kestoltaan hankkeet voivat olla korkeintaan 48 kuukautta.

Hanketoiminnan on liityttävä yhteen tai useampaan ohjelman painopisteeseen, joita ovat:

  • rajat ylittävä liikkuvuus ja levitys
  • yleisötyö
  • osaamisen vahvistaminen liittyen liiketoimintamalleihin, digitalisaatioon tai ammatillisiin valmiuksiin
  • kulttuurienvälinen vuoropuhelu sekä maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttaminen
  • Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoden (2018) perintö.

Hakemusten jättäminen

Rahoitusta haetaan sähköisellä lomakkeella (linkki tämän sivun lopussa). Ennen hakemuksen jättämistä hakijan on tutustuttava huolellisesti Guidelines-dokumenttiin, jossa kerrotaan hankkeiden painopisteistä sekä rahoituksen reunaehdoista.

Hakuaika päättyy keskiviikkona 27.11.2019 klo 18.00 Suomen aikaa (klo 17.00 Brysselin aikaa)

Päätökset tehdään Brysselissä

Rahoituspäätökset tehdään niin sanotusti keskitetysti eli Euroopan komission koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirastossa (EACEA) Brysselissä. Hakukierros ja hankkeen hallinto hoidetaan EACEA:n kautta.

Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspiste neuvoo hakijoita kaikissa rahoitushakuun liittyvissä kysymyksissä.