EU:n Luova Eurooppa: journalismin kumppanuushankkeet, haku päättyy 26.8.2021

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Monialaisen toimintalinjan alla on avautunut haku journalismin kumppanuushankkeille.  Jaossa on yhteensä 7,6 miljoonaa euroa.

Haun tavoitteena on rohkaista ammattimaisia uutismediaorganisaatioita parantamaan ammattijournalismin toiminta- ja kilpailukykyä tukemalla innovatiivisten liiketoimintamallien testaamista, parhaiden käytäntöjen jakamista sekä innovatiivisia yhteistyöaloitteita.
 

Kenelle?

Hankkeissa pitää olla mukana vähintään 3 alan toimijaa kolmesta Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvasta maasta.

Osallistujat voivat olla voittoa tavoittelemattomia, julkisia ja yksityisiä median jakelukanavia (ml. lehdistö ja verkkomedia, radio ja podcastit, TV) sekä muita uutismediaan keskittyviä organisaatioita (esim. alan yhdistykset ja kansalaisjärjestöt, säätiöt ja koulutusorganisaatiot).

Mukana on hyvä olla organisaatioita maista tai alueilta, joilla median toimintaedellytykset ovat erilaiset. 
 

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 26.8.2021. Haun tulokset julkaistaan marraskuussa ja avustussopimukset allekirjoitetaan joulukuussa 2021.

Hankkeiden maksimikesto on 24 kk.
 

Paljon tukea voi hakea?

Haettavalle tuelle ei ole määritelty ylärajaa. EU-tuen osuus voi kuitenkin olla korkeintaan 80% hankkeen kokonaiskustannuksista.
 

Mihin tukea voi hakea?

Rahoitusta voi hakea yhteistyöhankkeille uutismedian kaikilla sektoreilla tai näiden väillä. Hankkeet voivat liittyä joko liiketoiminnan tai journalististen prosessien kehittämiseen.

Hankkeiden avulla lisätään yhteistyötä ja juurrutetaan systeemistä muutosta alalle. Toimenpiteiden on oltava perusteltuja ja perustua valittujen sektoreiden tarpeisiin.

Hankkeiden tuloksena voi olla esim.

  • laajoja verkostoja, joissa uutismedian ammattilaiset jakavat parhaita käytäntöjä
  • alakohtaisia tietoyhteenliittymiä, jotka käsittelevät teknisiä formaatteja ja/tai journalismin eri genrejä
  • journalistien ja alan liiketoiminnan ammattilaisten osaamisen kehittämistä
  • uusia innovaatioita ja luovia toimintamalleja journalismin tuotanto- ja jakeluprosesseissa
  • uutissisältöihin kohdistuvan kiinnostuksen kasvu eri yhteiskunta-, kieli- ja ikäryhmissä
  • lisää näkyvyyttä journalistisesti tuotetuille sisällöille.
     

Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti FTOP-portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Hakemusta pääsee täyttämään, kun haku on Ready for submission -tilassa.

Lisätietoja hausta saat Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä. Tarvittaessa saat lisätietoja myös toimeenpanovirasto EACEA:n osoitteesta EACEA-CREATIVE-EUROPE-JOURNALISM-PARTNERSHIPS [at] ec.europa.eu (huom. englanniksi, ei hankekohtaista neuvontaa).