EU:n Luova Eurooppa: kaunokirjallisuuden levityshankkeet, haku päättyy 30.9.2021

Luova Eurooppa -ohjelmasta on mahdollista hakea rahoitusta eurooppalaisen kaunokirjallisuuden kääntämiseen, julkaisuun, levitykseen ja markkinointiin.

Tukea on jaossa yhteensä 5 miljoonaa euroa ja sitä myönnetään noin 40 hankkeelle.
 

Kenelle?

Tukea voi hakea joko yksittäinen hakijaorganisaatio tai useamman organisaation muodostamana konsortio.

Koordinoivan organisaation on pitänyt olla toiminnassa vähintään 2 vuotta ennen hakemuksen jättämistä.
 

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 30.9.2021. Haun tulokset julkaistaan tammikuussa ja avustukset allekirjoitetaan helmikuussa 2021. Hankkeet voivat alkaa avustussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Hankkeiden maksimikesto on 3 vuotta. 
 

Paljonko tukea voi hakea?

Hankkeiden pitää sisältää vähintään 5 käännettävää teosta. Rahoituksen suuruus riippuu käännettävien teosten lukumäärästä. Rahoitus on aina osarahoitusta ja sillä voidaan kattaa korkeintaan 60% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Vuonna 2021 rahoitusta voi hakea:

  • Pienille hankkeille: 5-10 käännettävää teosta, EU-tuki enintään 100.000 euroa
  • Keskikokoisille hankkeille: enintään 20 käännettävää teosta, EU-tuki 200.000 euroa
  • Suurille hankkeille: vähintään 21 käännettävää teosta, EU-tuki enintään 300.000 euroa

 

Mihin tukea voi hakea?

Kääntämisen, markkinoinnin ja levityksen lisäksi hankkeet voivat sisältää myös käännösoikeuksien myyntiin tähtäävää business-to-business -vientitoimintaa.

Tuen tavoitteena on

  • vahvistaa eurooppalaisen kaunokirjallisuuden vaihtoa ja levitystä. Erityisesti kannustetaan käännöksiä vähemmän käytetyiltä kieliltä suurille kielille (englanti, saksa, ranska, espanja, italia).
  • auttaa löytämään uusia yleisöjä eurooppalaiselle kaunokirjallisuudelle sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.
  • vahvistaa kirja-alan kilpailukykyä kannustamalla yhteistyöhön kirja-alan arvoketjun sisällä.


Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Hakemusta pääsee täyttämään, kun haku on Ready for submission -tilassa.

Lisätietoja saat meiltä Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä. Tarvittaessa saat lisätietoja myös toimeenpanovirasto EACEA:n osoitteesta EACEA-CREATIVE-EUROPE-TRANSLATIONS [at] ec.europa.eu (huom. englanniksi, ei hankekohtaista neuvontaa).