EU:n Luova Eurooppa: medialukutaitohankkeet, haku päättyy 6.4.2022

Luova Eurooppa
Hakuaika: 3.2.2022 – 6.4.2022 klo 18:00

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Monialaisen toimintalinjan alla on avautunut haku medialukutaitohankkeille.  Jaossa on yhteensä 2,4 miljoonaa euroa.

Haun tavoitteena on edistää medialukutaitoon liittyvää osaamisen vahvistamista ja tiedonvaihtoa. Tavoitteena on myös kehittää innovatiivisia rajat ylittäviä medialukutaitohankkeita ja -yhteisöjä jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa mediaympäristössä eri ikäryhmien tarpeet huomioiden.
 

Kenelle?

Hankkeissa pitää olla mukana vähintään 3 alan toimijaa kolmesta Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvasta maasta.

Osallistujat voivat olla voittoa tavoittelevia tai tavoittelemattomia organisaatioita, julkisia tai yksityisiä toimijoita, kansainvälisiä organisaatioita, yliopisto- tai koulutusorganisaatioita, media-alan organisaatioita, tutkimus- tai teknologia-alan organisaatioita tai teknologian tarjoajia, joilla on kokemusta medialukutaidosta ja/tai digitaalisesta mediasta.
 

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 6.4.2022. Haun tulokset julkaistaan elokuussa ja avustussopimukset allekirjoitetaan lokakuussa 2022.

Hankkeiden maksimikesto on 24 kk.
 

Paljon tukea voi hakea?

Haettavan tuen maksimäärä on 400.000-500.000 euroa. EU-tuen osuus voi olla korkeintaan 70% hankkeen kokonaiskustannuksista.
 

Mihin tukea voi hakea?

Hankkeiden tulee liittyä vähintään kahteen seuraavista teemoista:

  • Jo olemassa olevien innovatiivisten medialukutaitohankkeiden edelleen kehittäminen, jakaminen ja laajentaminen. Hankkeet huomioivat muuttuvan median ekosysteemin, erityisesti toimimalla yli kulttuuri-, maa- ja kielirajojen.
  • Innovatiivisten, olemassa oleviin ja tuleviin verkkoympäristön haasteisiin (ml. disinformaatio) ratkaisuja tarjoavien, interaktiivisten verkkotyökaluen kehittäminen.
  • Kansalaisille kriittistä suhtautumista sekä disinformaation tunnistamista ja siihen reagoimista opettavien työkalujen ja materiaalien kehittäminen.
  • Muuttuvaan mediaympäristöön, kuten manipulaatio- ja AI-tekniikoihin liittyvien, medialukutaitokäytäntöjen kehittäminen.

Hankkeet voivat sisältää esim.:

  • Monikulttuuristen ja -kielisten ml. interaktiivista sisältöä sisältävien medialukutaitomateriaalien kehittämistä ja jakelua
  • Kaikenikäisille ja kaikkiin yhteiskuntaryhmiin kuuluville kansalaisille ja kouluttajille suunnattujen materiaalien kehittämistä.
  • Innovatiivisten tulevaan mediaympäristöön soveltuvien medialukutaitoratkaisujen kehittämistä (voi sisältää prototyyppejä, mutta eivät voi keskittyä vain IT-kehitykseen)
  • Kansalaisten ja kouluttajien kouluttamista, esim. parhaiden käytäntöjen jakamista yli kulttuuri-, maa- ja kielirajojen.
  • Tietoisuuden lisäämiseen ja parhaiden käytöntöjen jakamiseen keskittyvien julkisten tapahtumien ja/tai työpajojen järjestämistä.
  • Yhteisöllisiä toimenpiteitä, joiden avulla yllä mainittuja työkaluja ja materiaaleja räätälöidään ja tehdään helpommin saavutettaviksi.

Kansalaisten osallistamisen tulee olla keskeinen osa kaikkia hankkeita.

 

Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti FTOP-portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Hakemusta pääsee täyttämään, kun haku on Ready for submission -tilassa.

Lisätietoja hausta saat Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä. Tarvittaessa saat lisätietoja myös toimeenpanovirasto EACEA:n osoitteesta EACEA-CREATIVE-EUROPE-MEDIA-LITERACY [at] ec.europa.eu (huom. englanniksi, ei hankekohtaista neuvontaa).