Euroopan solidaarisuusjoukot: Humanitaarisen avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkin haku päättyy 22.9.2021

Nuorisotyö Kansalaistoiminta Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen
Hakuaika: 10.6.2021 – 22.9.2021 klo 18:00

Organisaatiot voivat hakea Euroopan komissiosta laatumerkkiä humanitaarisen avun vapaaehtoistoimintaan. Laatumerkin myötä organisaatiot voivat tarjota 18–35-vuotiaille nuorille mahdollisuuden osallistua humanitaariseen apuun liittyviin solidaarisuustoimiin.

Mitä on humanitaarisen avun vapaaehtoistoiminta?

Humanitaarisen avun vapaaehtoistoiminnamn keskeinen tehtävä on kehittää solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä ja sellaisten kolmansien maiden kanssa, joihin ihmisen aiheuttamat tai luonnonkatastrofit vaikuttavat.

Humanitaarista apua tarvitseville unionin ulkopuolisille kansalaisille ja yhteisöille annettava apu, joka perustuu humaanisuuden, puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja riippumattomuuden perusperiaatteisiin, on tärkeä osoitus solidaarisuudesta.

Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen puitteissa toteutettavat toiminnot edistävät erityisesti tarveperusteisen humanitaarisen avun antamista. Sillä pyritään pelastamaan ihmishenkiä, ehkäisemään ja lieventämään inhimillistä kärsimystä ja säilyttämään ihmisarvo sekä haavoittuvassa asemassa olevien tai katastrofista kärsimään joutuneiden yhteisöjen valmiuksien ja selviytymiskyvyn vahvistamista.

Humanitaarisen avun vapaaehtoishankkeissa laatumerkin saaneet organisaatiot tarjoavat 18–35-vuotiaille nuorille mahdollisuuden osallistua vapaaehtoistoimintaan, jonka tavoitteena on tukea humanitaarisia avustustoimia. Osallistujien turvallisuuden varmistamiseksi tämän ohjelmalohkon mukaista vapaaehtoistoimintaa voidaan tehdä ainoastaan maissa

  • joissa toteutetaan humanitaarisen avun toimia ja operaatioita ja
  • joissa ei ole käynnissä kansainvälisiä tai muita aseellisia konflikteja.

Organisaation roolit

Humanitaarisen avun vapaehtoistoiminnan laatumerkkiin sisältyy 2 roolia:

  • lähettävä eli tukiorganisaation rooli (Supporting)
  • vastaanottava eli isäntäorganisaation rooli (Hosting).

Huomaa, että tämä Euroopan komission myöntämä laatumerkki on eri kuin Opetushallituksesta haettava vapaaehtoistoiminnan laatumerkki.

Hakumenettelyt

Hakumenettelyjä on kaksi. Ne organisaatiot, joilla on voimassa tai vireillä oleva EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen (ohjelmakausi 2014–2020) mukainen EU:n vapaaehtoisavun sertifiointi (EU Aid Volunteers certification) ja jotka haluavat edelleen osallistua uuteen Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmaan, on mahdollisuus hakea humanitaarisen avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkkiä yksinkertaisemmalla menettelyllä (Light procedure).

Muut organisaatiot hakevat niin sanotun Full procedure -menettelyn mukaisesti.

Haku on avoinna koko ohjelmakauden ajan

Humanitaarisen avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkin haku on jatkuva koko ohjelmakauden 2021–2027 ajan. Komissio käsittelee seuraavaksi hakemuksia, jotka ovat saapuneet viimeistään 22.9.2021 klo 18.00 Suomen aikaa (17.00 CET).

Hyväksytyn laatumerkin saaneet organisaatiot voivat hakea komission myöhemmin ilmoittamana ajankohtana avustusta humanitaarisen avun vapaaehtoishankkeisiin.

Lisätietoja

Euroopan komission toimeenpanovirasto vastaa laatumerkin ja myöhemmin haettaviksi avattavien humanitaarisen avun hankkeiden hakuprosessista. Humanitaarisen avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkin kuvaus löytyy ohjelmaoppaan sivuilta 56–59 (Quality label for Humanitarian Aid Volunteering) ja komission hakuilmoituksesta (linkit tämän sivun lopussa). 

Euroopan komissio vastaa hakuun liittyviin kysymyksiin:

  • EACEA-SOLIDARITY-CORPS(at)ec.europa.eu

Infotilaisuus

Saat meiltä 23.8.2021 klo 15.00-16.00 suomeksi yleistä tietoa verkossa seuraavista toimeenpanovirastosta haettavista tuista:

  • humanitaarisen avun vapaaehtoistoiminnan latumerkki (haku päättyy 22.9.2021)
  • vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla (haku päättyy 5.10.2021).

Tilaisuudessa esitellään toimintoja yleisesti. Hakuun liittyvistä yksityiskohdista saat tietoa Euroopan komissiosta.