FIRST+ Finnish–Russian Student and Teacher Exchange Programme -ohjelman hakukierros päättyy 2.3.2020

Hakuaika: 13.1.2020 – 2.3.2020 klo 16:15

FIRST+ -ohjelma edistää Suomen ja Venäjän välistä korkeakouluyhteistyötä. Ohjelmasta tuetaan Suomen ja Venäjän korkeakoulujen välistä opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta sekä yhteisten intensiivikurssien järjestämistä Venäjällä.

FIRST+ -verkostoon kuuluu vähintään yksi korkeakoulu Suomesta ja yksi korkeakoulu Venäjältä. Verkostoa koordinoi aina suomalainen korkeakoulu, joka anoo rahoituksen Opetushallituksesta koko verkoston puolesta.