Haku päättynyt | Euroopan solidaarisuusjoukot: Volunteering Teams in High Priority Areas (19.9.2019)

Nuorisotyö Kansalaistoiminta Euroopan solidaarisuusjoukot
Hakuaika: 12.6.2019 – 19.9.2019 klo 13:00

Euroopan komissio on julkaissut haettavaksi Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla -avustuksen. 

Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla ovat laajamittaisia hankkeita, joilla tuetaan vapaaehtoistiimien toimintaa. Tavoitteena on toteuttaa lyhytkestoisia ja vaikutuksiltaan merkittäviä toimenpiteitä, joilla vastataan yhteiskunnallisiin haasteisiin EU:n tasolla määritellyillä politiikan aloilla

Hankkeen tavoitteet

Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla pyrkivät muun muassa

 • antamaan nuorille vapaaehtoisille mahdollisuuksia hankkia taitoja ja osaamista, jotka ovat hyödyksi heidän henkilökohtaisen, koulutuksellisen, sosiaalisen ja ammatillisen kehittymisensä kannalta
 • tarjoamaan konkreettisia hyötyjä yhteisöille, joiden parissa toimintaa toteutetaan
 • tavoittamaan nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, mukaan lukien pakolaiset, turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat
 • edistämään moniarvoisuutta, kulttuurien- ja uskontojenvälistä vuoropuhelua sekä vapautta, suvaitsevuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevia yhteisiä arvoja sekä hankkeita, joissa edistetään medialukutaitoa, kriittistä ajattelua ja nuorten oma-aloitteisuutta
 • parantamaan osallistujaorganisaatioiden valmiuksia ja lisäämään niiden toiminnan kansainvälisyyttä
 • lisäämään osallistujien tietämystä ja ymmärrystä muista kulttuureista ja maista.

Hankkeen painopistealat

Ehdotusten on edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi liityttävä vähintään yhteen seuraavista painopistealoista:

 • Euroopan kulttuuriperintö
 • kolmansien maiden kansalaisten (myös turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten) kotouttaminen
 • ympäristöhaasteisiin vastaaminen, mukaan lukien katastrofien ehkäisy, katastrofivalmius ja jälleenrakennustoiminta (ei kuitenkaan välitön katastrofiapu).

Hankkeen kesto ja rahoitus

 • hankkeen kesto 3-24 kuukautta
 • avustusta myönnetään arviolta 9 ehdotukselle
 • EU:n myöntämä rahoitustuki on enintään 80 prosenttia hankkeen avustuskelpoisten kustannusten kokonaismäärästä

Hakemusten jättäminen

 • avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella (linkki tämän sivun lopussa)
 • hakuaika päättyy torstaina 19.9.2019 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 Brysselin aikaa)

Päätökset tehdään Brysselissä

Avustuspäätökset tehdään niin sanotusti keskitetysti eli komission koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirastossa (EACEA) Brysselissä. Hakukierros ja hankkeen hallinto hoidetaan EACEA:n kautta.