HAKU PÄÄTTYNYT | Music Moves Europe: Co-creation and co-production

Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Hakuaika: 23.12.2019 – 30.4.2020 klo 14:00

Päivitetty 24.3.2020

Music Moves Europe on Euroopan komission aloite, joka tarjoaa musiikkialalle räätälöityjä rahoitushakuja sekä edistää politiikkatason yhteistyötä ja aktiivista vuoropuhelua musiikkikentän kanssa. Sen alla julkaistaan vuosina 2018-2019 rahoitushakuja, joissa testataan erilaisia musiikkialalle räätälöityjä tukia. Vuonna 2019 on julkaistu yhteensä 4 hakua.

Co-creation and co-production -haussa myönnetään rahoitusta noin 10 hankkeelle, joissa toteutetaan innovatiivisia ja kestäviä yhdessä luomisen ja tuottamisen muotoja. Tavoitteena on tuoda yhteen nousevia eurooppalaisia musiikintekijöitä ja muusikoita, kehittää heidän osaamistaan sekä tuottaa uutta eurooppalaista ohjelmistoa ja levittää sitä yleisöille.
 

Kenelle?

Tukea voivat hakea alalla toimivat organisaatiot, joilla on haun teemaan liittyvää osaamista. Hakijoiden tulee tulla Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelmaan kuuluvista maista. 

Tukea voi hakea yksi hakija tai vähintään kahdesta organisaatiosta koostuva konsortio.
 

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 30.4.2020 (alkuperäistä hakuaikaa on jatkettu kuukaudella koronakriisin johdosta). Haun tulokset pyritään julkaisemaan heinäkuussa 2020. Hankkeet voivat alkaa avustussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen (arviolta syyskuussa 2020) ja niiden maksimikesto on 14 kk.
 

Paljon tukea voi hakea?

Maksimituki on 50.000 euroa ja se voi olla korkeintaan 85% hankkeen kokonaiskustannuksista. Jaossa on yhteensä 500.000 euroa arviolta 10 hankkeelle.
 

Mihin tukea voi hakea?

Tukea voi hakea esim.:

  • Musiikkialan yhteistuotanto- ja yhteiskehittämisohjelmien järjestämiseen
  • Koulutukseen, mentorointiin ja vertaisoppimiseen
  • Maksullisiin harjoitteluohjelmiin
  • Luotujen sisältöjen markkinointiin ja pitchaukseen 
  • Tuettujen hankkeiden tuloksista viestimiseen.

Yhteen hankkeeseen pitää osallistua vähintään 20 musiikintekijää ja/tai muusikkoa.
 

Varaudu todistamaan taloudellinen ja operatiivinen toimintakyky

Hakuprosessin yhteydessä arvioidaan myös hakijaorganisaatioiden taloudellinen ja operatiivinen toimintakyky. Varaudu siis toimittamaan myös tätä varten pyydettyjä dokumentteja hakuohjeiden mukaisesti.

Hakijoilla tulisi olla kokemusta yhteistuotanto- ja/tai residenssiohjelmien järjestämisestä, kokemusta alalta ja ymmärrystä alan eurooppalaisista haasteista sekä mahdollisuus toteuttaa hanke pyydetyllä aikataululla.

 

Hakuprosessi

 

Kaikki hakuun liittyvät dokumentit löytyvät Euroopan komission hakusivuilta.

Tälle sivulle täytetään hankkeen koordinaattorin perustiedot sekä ladataan hakulomake, hankebudjetti sekä muut haussa tarvittavat liitteet. Nämä on listattu tarkemmin hakusivulla.

Ennen dokumenttien täyttämistä tulee tutustua huolellisesti Guidelines-dokumenttiin, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot. Tämä suomenkielinen tiivistelmä ei korvaa haun virallista englanninkielistä ohjeistusta.

Hakuun liittyviä kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen EAC-CO-CREATION [at] ec.europa.eu. Aiemmin kysytyt kysymykset vastauksineen on listattu hakusivulta löytyvään Questions and answers -dokumenttiin.

Lisätietoja saat myös meiltä Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä.