HAKU PÄÄTTYNYT | Music Moves Europe: Music education and learning

Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Hakuaika: 7.2.2020 – 30.4.2020 klo 14:00

Päivitetty 25.3.2020

Music Moves Europe on Euroopan komission aloite, joka tarjoaa musiikkialalle räätälöityjä rahoitushakuja sekä edistää politiikkatason yhteistyötä ja aktiivista vuoropuhelua musiikkikentän kanssa. Sen alla julkaistaan vuosina 2018-2020 rahoitushakuja, joissa testataan erilaisia musiikkialalle räätälöityjä tukia.

Music education and learning -haussa myönnetään rahoitusta noin 8 hankkeelle, joissa luodaan innovatiivisia musiikkikasvatuksen muotoja musiikki- ja koulutussektoreiden yhteistyönä. Hankkeiden pitää edistää sosiaalista inkluusiota, eli tarjota osallistumismahdollisuuksia tällä hetkellä musiikkikasvatuksen ulkopuolella oleville lapsille. Hankkeet keskittyvät formaalin koulutuksen sijaan epäviralliseen oppimiseen ja arkioppimiseen. Tavoitteena on testata pienen mittakaavan hankkeita, joilla on eurooppalainen ulottuvuus.
 

Kenelle?

Tukea voivat hakea koulutus- tai musiikkialalla toimivat organisaatiot, joilla on haun teemaan liittyvää osaamista. Hakijat voivat olla esim. julkisia toimijoita, oppilaitoksia tai muita musiikkialan toimijoita.

Hakijoiden tulee tulla Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelmaan kuuluvista maista. 

Tukea voi hakea yksi hakija tai vähintään kahdesta organisaatiosta koostuva konsortio.
 

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 30.4.2020. Hakuaikaa on pidennetty koronavirustilanteesta johtuen.

Haun tulokset julkaistaan heinäkuussa 2020. Hankkeet voivat alkaa avustussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen (arviolta syyskuussa 2020) ja niiden pitää alkaa viimeistään 1.11.2020. Hankkeiden maksimikesto on 15 kk.
 

Paljon tukea voi hakea?

Maksimituki on 30.000 euroa ja se voi olla korkeintaan 80% hankkeen kokonaiskustannuksista. Jaossa on yhteensä 300.000 euroa.
 

Mihin tukea voi hakea?

Tukea voi hakea musiikki- ja koulutussektoreiden väliseen yhteistyöhön liittyen esim.:

  • Työpajojen, kesäkoulujen tai leirien järjestämiseen
  • Audiovisuaalisten tai digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen
  • Musiikkisisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen esim. yhteisöhankkeissa, esityksissä tai festivaaleilla

Toiminnan pitää kohdistua kouluikäisiin (6-14 -vuotiaisiin) lapsiin.

Tukea ei myönnetä formaaliin koulutukseen, tutkimuksiin tai selvityksiin. 
 

Varaudu todistamaan taloudellinen ja operatiivinen toimintakyky

Hakuprosessin yhteydessä arvioidaan myös hakijaorganisaatioiden taloudellinen ja operatiivinen toimintakyky. Varaudu siis toimittamaan myös tätä varten pyydettyjä dokumentteja hakuohjeiden mukaisesti.

Hakijoilla tulisi olla kokemusta alalta ja vastaavasta toiminnasta, musiikkikasvatuksen tuntemusta sosiaalisen inkluusion näkökulmasta, ymmärrystä alan eurooppalaisista haasteista sekä kykyä innovatiivisten eurooppalaisten hankkeiden toteuttamiseen.
 

Hakuprosessi

Kaikki hakuun liittyvät dokumentit löytyvät Euroopan komission hakusivuilta. Hakulomake liitteineen toimitetaan Brysseliin postitse.

Ennen dokumenttien täyttämistä tulee tutustua huolellisesti Call for proposals -dokumenttiin, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot. Tämä suomenkielinen tiivistelmä ei korvaa haun virallista englanninkielistä ohjeistusta.

Hakuun liittyviä kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen EAC-S53-MME-Musiceducation [at] ec.europa.eu. Aiemmin kysytyt kysymykset vastauksineen on listattu hakusivulta löytyvään Questions and answers -dokumenttiin.

Lisätietoja saat myös meiltä Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä.