II Ylimääräinen avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttötalouteen poikkeusoloista aiheutuvien vähentyneiden opiskelijamaksujen sekä maksullisen palvelutoiminnan tuottojen korvaamiseksi