Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa

Esiopetus Perusopetus Digitaalisuus Oppimisympäristö
Hakuaika: 5.3.2020 – 20.8.2020 klo 16:15

Opetushallitus asettaa haettaviksi noin 1,5 miljoonaa euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa. Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Avustuksen tarkoituksena on esi- ja perusopetuksen digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen ja innovatiivisten opetuskäytäntöjen kehittäminen. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka lisäävät oppimisen digitalisaation laatua ja edistävät opetussuunnitelman perusteiden mukaista tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä.

Hankkeet voivat keskittyä yhteen tai useampaan alla olevista kolmesta painopisteestä:

  • oppimisanalytiikan sekä oppimiseen liittyvän datan hyödyntäminen siten, että se tukee oppilaiden, opettajien ja opetuksen järjestäjän arjen toimintaa
  • oppimisen digitaalisten palveluiden ja tuotteiden yhteentoimivuuden lisääminen siten, että oppilaan ja opetushenkilöstön digitaalisten ympäristöjen käyttökokemus paranee
  • opetuksen järjestäjän digitalisaation kokonaisvaltainen edistäminen erityisesti TVT-strategian, TVT-oppimispolkujen, digitaalisen ekosysteemin ja oppimistilanteissa tapahtuvan teknologian käytön osalta

Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään malleja, toimintatapoja ja ratkaisuja, joilla on valtakunnallista uutuusarvoa ja jotka ovat sekä levitettävissä että hyödyksi muille opetuksen järjestäjille.

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa esi- ja perusopetuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.