Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa

Lukiokoulutus Digitaalisuus Oppimisympäristö
Hakuaika: 5.3.2020 – 20.8.2020 klo 16:15

Opetushallitus asettaa haettaviksi noin 1,5 miljoonaa euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen lukiokoulutuksessa. Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Avustettavien hankkeiden yleisenä tavoitteena on kehittää lukiokoulutuksen digitaalisia oppimisympäristöjä ja niiden hyödyntämistä ja edistää lukiolainsäädännössä ja määräyksissä asetettuja lukiokoulutuksen tavoitteita. Hankkeissa tulee edistää opettajien yhteistyötä sekä opiskelijoiden osallisuutta ja kestävää hyvinvointia.

Avustettavan hankkeen edellytetään tekevän yhteistyötä Lukioiden kehittämisverkoston (LUKE) kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Hankkeen tulee kuvata tulokset Opetushallituksen osoittamassa verkkopalvelussa.

Haun erityisinä painopisteinä ovat:

  • Toimintakulttuurin uudistaminen. Hankkeessa voidaan kehittää ratkaisuja, jotka yhdistävät fyysisen ja digitaalisen oppimisympäristön pedagogisesti mielekkäällä tavalla, edistävät laaja-alaista osaamista, tukevat oppiaineiden välistä yhteistyötä ja mahdollistavat opiskelijoiden työskentelyn yksin ja ryhmissä.
  • Oppimisympäristöjen laajentaminen. Hankkeessa voidaan keskittyä lukion oppimisympäristöjen laajentamiseen ulos koulurakennuksesta kehittämällä yhteisiä digitaalisia ja fyysisiä oppimisympäristöjä sekä yhteistyömalleja muiden koulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen, työelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille koulutuksen järjestäjille, joilla on joko velvollisuus tai lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.