Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus Digitaalisuus Oppimisympäristö
Hakuaika: 5.3.2020 – 20.8.2020 klo 16:15

Opetushallitus asettaa haettaviksi noin 1,5 miljoonaa euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa. Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 10 %.

Avustuksen käyttötarkoitus ja tavoitteet

  1. varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista toimintakulttuuria sekä kestävää elämäntapaa tukevien sisä- ja ulko-oppimisympäristöjen kehittäminen
  2. innovatiivisten digitaalisten varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen kehittäminen ja niiden hyödyntäminen pedagogisesti perustellusti. Avustetun toiminnan tulee rohkaista oman digitaalisen sisällön tuotantoon sekä tieto- ja viestintävälineiden hyödyntämiseen pedagogisesti perustellulla tavalla.

Haun erityisinä painopisteinä ovat perhepäivähoidon ja päiväkodin oppimisympäristöt, jotka:

  • tukevat lasten tasapainoista kasvua ja kokonaisvaltaista hyvinvointia
  • tukevat lasten omaa kielellistä ja kulttuurista taustaa
  • tukevat lapsen yksilöllisen tuen järjestämistä
  • edistävät päiväkotien ja/tai perhepäivähoidon yhteistä toimintaa

Avustusta voidaan myöntää päiväkotien osalta vain kunnille, kuntayhtymille ja kuntien hyväksymien palveluntuottajien hankkeisiin ja perhepäivähoidon osalta vain kuntien ja kuntayhtymien hankkeisiin.