Kielten opetuksen ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen haettavissa avustusta

Esiopetus Perusopetus
Hakuaika: 2.10.2019 – 6.11.2019 klo 16:15

Valtionavustuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikki perusopetuksen järjestäjät pystyvät toteuttamaan vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetusta vuodesta 2020 alkaen. Valtionavustuksella tuetaan opettajien täydennyskoulutuksen järjestämistä, kielisuihkutusten järjestämistä esi- ja perusopetuksessa sekä vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetukseen soveltuvan tukimateriaalin julkaisemista. Haettavissa on yhteensä 550 000 euroa.

Kolme hakuryhmää

Hakukokonaisuus jakautuu kolmeen hakuryhmään.

Hakuryhmä A: perusopetuksen järjestäjät

 • Täydennyskoulutuksen toteuttaminen niille opettajille, jotka jo opettavat tai tulevat opettamaan A1-kieltä vuosiluokilla 1–2.

Hakuryhmä B: esi- ja perusopetuksen järjestäjät

 • Kielisuihkutusten kehittäminen ja järjestäminen esi- ja perusopetuksessa monipuolisten A1-, A2- ja B2-kielivalintojen toteutumisen tueksi.

Hakuryhmä C: perusopetuksen järjestäjät

 • Vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetukseen soveltuvan tukimateriaalin julkaiseminen ja jakaminen.

Hakukelpoisuus

Hakuryhmässä A avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille yhteisöille, joilla on lupa perusopetuksen järjestämiseen ja jotka eivät ole saaneet valtionavustusta

 • kieltenopetuksen varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa vuosina 2017–2018 (Kielten kärkihanke 2016–2019)
 • vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetusta koskevan täydennyskoulutuksen järjestämiseen keväällä 2019
 • kielten tutoropettajatoiminnan kehittämiseen keväällä 2019.

Hakuryhmässä B avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille yhteisöille, joilla on lupa perusopetuksen järjestämiseen ja/tai esiopetuksen järjestämiseen ja jotka eivät ole saaneet Kielten kärkihankkeen valtionavustusta. Yksityisen esiopetuksen järjestäjä ei voi olla päähakijana mutta voi olla mukana kumppanina verkostossa, jossa päähakijana on kunnallinen esiopetuksen ja/tai perusopetuksen järjestäjä. 

Hakuryhmässä C avustusta voidaan myöntää vain hankkeille, joille on myönnetty Kielten kärkihankkeen valtionavustusta vuosina 2017 ja/tai 2018.

Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.

Lisätietoja antavat

 • Opetusneuvos Annamari Kajasto, puh. 029 533 1596
 • Opetusneuvos Terhi Seinä, puh. 029 533 1263
 • Opetusneuvos Kati Costiander, puh. 029 533 1526
 • Projektisuunnittelija Karoliina Inha, puh. 029 533 1566
 • Undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn. 029 533 1523 (förfrågningar på svenska)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi.