Koulujen kerhotoiminnan tukeminen ja kehittäminen 2020

Hakuaika: 5.3.2020 – 20.8.2020 klo 16:15

Koulun kerhotoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen myönnetään enintään 2,9 milj. euroa, joka on lähes puolet vähemmän kuin aiempina vuosina.

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (628/1998) 47 §:ssä ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjassa määriteltyä perusopetuksen yhteydessä oppilaille järjestettävää kerhotoimintaa. Koulun kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa. Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet kirjataan paikalliseen opetussuunnitelmaan ja koulun vuosittaiseen lukuvuosisuunnitelmaan.

Avustuksen tarkoituksena on monipuolisen ja laadukkaan kerhotoiminnan tukeminen. Rahoitus on tarkoitettu pääsääntöisesti vuosiluokille 3.–9. Tänä vuonna haussa erityisinä painopisteinä on, että kerhotoimintaa halutaan suunnata alueille, joissa on tarjolla vähän harrastetoimintaa tai, että hakija suuntaa kerhotoimintaa vähän harrastaville lapsille ja nuorille tai, että kerhotoiminta kohdennetaan tukemaan oppilaiden hyvinvointia.

Valtion erityisavustus koulun kerhotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille sekä yksityisille opetuksenjärjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa. Jokainen opetuksen järjestäjä hakee avustusta yhdellä omalla hakemuksellaan.

Haku päättyy 20.8.2020 klo 16.15. 

 

Kuvituskuva, poika hymyilee