Koulun kerhotoiminnan järjestäminen ja kehittäminen 2022

Hakuaika: 18.1.2022 – 2.3.2022 klo 16:15

Koulun kerhotoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen myönnetään enintään 2,9 milj. euroa.

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (628/1998) 47 §:ssä ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjassa määriteltyä perusopetuksen yhteydessä oppilaille järjestettävää kerhotoimintaa. Koulun kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista harrastustoimintaa. Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet kirjataan paikalliseen opetussuunnitelmaan ja koulun vuosittaiseen lukuvuosisuunnitelmaan. Avustuksen tarkoituksena on monipuolisen ja laadukkaan kerhotoiminnan tukeminen. Rahoitus on tarkoitettu pääsääntöisesti vuosiluokille 3.–9.

Tänä vuonna haussa painottuu koronapandemiasta johtuen erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Kerhotoimintaa kohdennetaan tukemaan oppilaiden opiskelumotivaation ylläpitämistä ja jaksamista sekä suunnataan alueille, joissa on tarjolla vähän harrastetoimintaa. Lisäksi kerhotoimintaa kohdennetaan koulussa opitun soveltamiseen, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen sekä antaa mahdollisuuksia luovaan toimintaan. 

Valtion erityisavustus koulun kerhotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille sekä yksityisille opetuksenjärjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa. Jokainen opetuksen järjestäjä hakee avustusta yhdellä omalla hakemuksellaan.