Lisää tukea ammatillisen koulutuksen mielikuva- ja vaikuttajaviestintään

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen mielikuva- ja vaikuttajaviestintään on haettavana valtionavustusta yhteensä 200 000 euroa. Tukea voivat hakea ammatillisen koulutuksen toimijat ja sidosryhmät, esimerkiksi opiskelija- ja työelämäjärjestöt.

Haku on jatkoa keväällä toteutetulle viestinnän ja vetovoimatyön valtionavustushaulle, jossa tukea myönnettiin seitsemälle hankkeelle. Nyt painopisteenä on valtakunnallinen meilikuva- ja vaikuttajaviestintä, jonka kohteena on suuri yleisö, media ja vaikuttajat.

Tuettavien hankkeiden viestinnässä tulee nostaa esille ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä, monipuolisia mahdollisuuksia, roolia jatkuvan oppimisen mahdollistajana ja työelämän kehittäjänä. Haun tavoitteena on lisätä tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta sekä parantaa sen mielikuvaa, arvostusta ja vetovoimaa.

Hankkeiden arvioinnissa painotetaan mm. innovatiivisuutta sekä toimintatapoja, joilla ammatillisen koulutuksen toimijoita aktivoidaan osallistumaan koulutuksesta käytävään keskusteluun, kertoo yli-insinööri Jaana Villikka-Storm.

Lisätietoja antaa Jaana Villikka-Storm, puh. 029 533 1 588.