Lukemisen rakenteet vahvemmiksi Lukeva kunta -verkostotyöllä

Hakuaika: 14.5.2020 – 17.9.2020 klo 16:15

Opetushallitus asettaa haettaviksi noin 1,1 miljoonaa euroa lukutaidon edistämiseen Suomessa. Tästä 800 000 euroa tulee jaettavaksi Lukeva kunta -ohjelman toteuttamiseen,  verkostokohtaisen  lukuagentin nimeämiseen sekä konkreettisen lukutaitotyön toimeenpanoon, esim. lukutaitotapahtumien järjestämiseen sekä lukutaitomateriaalien kehittämiseen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Valtionavustusta myönnetään enintään 95 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 5 %.

Erityisavustuksen tarkoituksena on edistää Lukuliikkeen suuntaviivojen toteutumista Lukeva kunta -verkostojen kautta, seuraavien painopisteiden mukaisesti:

  • lukemista edistävien rakenteiden luominen 
  • kasvuyhteisöjen aktivoiminen lukemisen tueksi
  • ammattilaisten osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen
  • lukutaitotyön kartoittaminen kunnissa
  • alueellisen lukuagenttityön sitominen osaksi kansallista lukutaitostrategiatyötä.

Tarkemmat kriteerit hankkeiden arviointiin löydät hakutiedotteesta.

Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään malleja, toimintatapoja ja ratkaisuja, jotka vastaavat alueelliseen kehittämistarpeeseen tai niitä voidaan levittää ja hyödyntää kansallisesti lukutaitotyön ja lukutaidon edistämiseen Suomessa. 

Avustusta voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille.

Lukuliikkeellä on käynnissä useita ohjelmia ja toimia, joissa lukutaitoa edistetään valtakunnallisesti ja eri kohderyhmät huomioiden. Keväällä käynnistetty Lukuliike koulussa -pilotti tavoittaa opettajat ja oppilaat, ja valtionavustuhakujen avulla pyritään laajentamaan Lukuliikkeen toiminta-aluetta sivistys- ja kulttuuritoimen lisäksi mm. harrastustoimintaan ja sosiaalipalveluihin.

Lisätietoja

Projektikoordinaattori Pia Lumme