Lukuliike jakaa avustusta nuorten ja aikuisten lukutaitoa edistäviin hankkeisiin

Hakuaika: 14.5.2020 – 27.8.2020 klo 16:15

Opetushallitus asettaa haettaviksi yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa lukutaidon edistämiseen Suomessa. Tästä 325 000 euroa tulee haettavaksi nuorten ja aikuisten lukutaitoa edistäviin hankkeisiin (haku 2). Valtionavustusta myönnetään enintään 95 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 5 %.

Lukuliikkeen erityisavustuksen tarkoituksena on edistää kansallisten lukutaidon suuntaviivojen toteutumista käytännön verkostoitumisen ja toimeenpanon kautta. Hakukokonaisuudessa 2 rahoitetaan hankkeita, jotka pyrkivät vahvistamaan nuorten ja aikuisten lukutaitoa kiinnittämällä heidät osaksi yhteiskuntaa ja ehkäisemällä syrjäytymistä. Hankkeissa voidaan edistää esimerkiksi kriittistä medialukutaitoa ja monilukutaitoa.

Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään malleja, toimintatapoja ja ratkaisuja, jotka vastaavat alueelliseen kehittämistarpeeseen tai niitä voidaan levittää ja hyödyntää kansallisesti lukutaitotyön ja lukutaidon edistämisessä Suomessa. 

Hankkeiden painopisteiden tulee noudattaa yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:

  • lukutaidon ja lukuinnon kehittäminen sekä  lukuharrastuksen edistäminen
  • lukemista edistävien rakenteiden luominen 
  • nuorten syrjäytymistä ehkäisevä lukutaitotyö 
  • kasvuyhteisöjen aktivoiminen lukemisen tueksi
  • ammattilaisten osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen

Tarkemmat kriteerit hankkeiden arviointiin löydät hakutiedotteesta. Avustusta haussa 2 voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille, oikeuskelpoisille yhteisöille, säätiöille, yhdistyksille ja järjestöille. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.

Lukuliikkeellä on käynnissä useita ohjelmia ja toimia, joissa lukutaitoa edistetään valtakunnallisesti ja eri kohderyhmät huomioiden. Keväällä käynnistetty Lukuliike koulussa -pilotti tavoittaa opettajat ja oppilaat, ja valtionavustuhakujen avulla pyritään laajentamaan Lukuliikkeen toiminta-aluetta sivistys- ja kulttuuritoimen lisäksi mm. harrastustoimintaan ja sosiaalipalveluihin.