Lukuliike jakaa avustusta nuorten ja aikuisten lukutaitoa edistäviin hankkeisiin

Lukuliike

 

Hakuaika: 26.2.2021 – 14.4.2021 klo 16:15

Opetushallitus avaa haettaviksi yhteensä 300 000 euroa nuorten ja aikuisten lukutaitoa edistäviin hankkeisiin. Valtionavustusta myönnetään enintään 95 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 5 %.

Erityisavustuksen tarkoituksena on edistää Lukuliikkeen suuntaviivojen toteutumista käytännön verkostoitumisen ja toimeenpanon kautta. Haussa rahoitetaan hankkeita, jotka pyrkivät vahvistamaan nuorten ja/tai aikuisten lukutaitoa kiinnittämällä heidät osaksi yhteiskuntaa ja ehkäisemällä syrjäytymistä. Hankkeissa voidaan edistää esimerkiksi kriittistä medialukutaitoa ja monilukutaitoa.

Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään malleja, toimintatapoja ja ratkaisuja, jotka vastaavat alueelliseen kehittämistarpeeseen tai joita voidaan levittää ja hyödyntää kansallisesti lukutaitotyön ja lukutaidon edistämisessä Suomessa. Valtionavustushakujen avulla pyritään laajentamaan Lukuliikkeen toiminta-aluetta sivistys- ja kulttuuritoimen lisäksi mm. harrastustoimintaan ja sosiaalipalveluihin.

Hankkeiden painopisteiden tulee noudattaa yhtä tai useampaa seuraavista tavoitteista:

  • lukutaidon ja lukuinnon kehittäminen sekä lukuharrastuksen edistäminen
  • lukemista edistävien rakenteiden luominen 
  • nuorten syrjäytymistä ehkäisevä lukutaitotyö 
  • kasvuyhteisöjen aktivoiminen lukemisen tueksi
  • ammattilaisten osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen

 

Tarkemmat tiedot löytyvät hakutiedotteesta.