Music Moves Europe: Cooperation of small music venues, haku päättyy 16.12.2019

Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Hakuaika: 1.8.2019 – 16.12.2019 klo 14:00

Music Moves Europe on Euroopan komission aloite, joka tarjoaa musiikkialalle räätälöityjä rahoitushakuja sekä edistää politiikkatason yhteistyötä ja aktiivista vuoropuhelua musiikkikentän kanssa. Sen alla julkaistaan vuosina 2018-2019 rahoitushakuja, joissa testataan erilaisia musiikkialalle räätälöityjä tukia. Vuonna 2019 julkaistaan yhteensä 6 hakua, joista yksi on suunnattu pienille musiikivenueille.

Cooperation of small music venues -haussa myönnetään rahoitusta noin 13 hankkeelle, joissa tunnistetaan, kehitetään ja esitellään pienten musiikkivenueiden innovatiivisia toimintamalleja.
 

Kenelle?

Tukea voivat hakea

 • yhdessä vähintään 2 maasta tulevat pienet esityspaikat TAI
 • julkisten tai yksityisten toimijoiden kumppanuudet, joissa vähintään yksi partnereista on pieni esityspaikka.

Pieneksi luokitellaan esityspaikat, joiden maksimikapasiteetti on 400 henkilöä. Hakijoiden tulee tulla Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelmaan osallistuvista maista.
 

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 16.12.2019 (huom. hakuaikaa jatkettu, aiemmin ilmoitettu haun päättymispäivä oli 15.11.2019). Haun tulokset julkaistaan helmi-maaliskuussa 2020. Hankkeet voivat alkaa avustussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen (arviolta maaliskuussa 2020) ja niiden maksimikesto on 18 kk.
 

Paljon tukea voi hakea?

Tukea myönnetään noin 13 hankkeelle yhteensä 600.000 euroa. Maksimituki on

 • 70.000 euroa vähintään 4 partnerin hankkeille, joissa mukana vähintään 3 maata
 • 50.000 euroa vähintään 3 partnerin hankkeille, joissa mukana vähintään 2 maata
 • 30.000 euroa vähintään 2 partnerin hankkeille
 • 30.000 euroa partnerimäärästä riippumatta, jos kaikki partnerit tulevat samasta maasta
   

Mihin tukea voi hakea?

Tukea voi hakea esim.:

 • Esityspaikkojen väliseen yhteistyöhön, vertaisoppimiseen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoon
 • Henkilövaihtojen, opintovierailujen ja harjoittelujaksojen toteuttamiseen
 • Liiketoimintasuunnitelmien kehittämiseen
 • Esityspaikoille kestävän toimintaympäristön tarjoavien kaupunkien ilta- ja yötalouden strategioiden kehittämiseen
 • Vuoropuheluun paikallisyhteisöjen ja -viranomaisten kanssa
 • Esityspaikkojen merkitystä alueiden sosioekonomisessa kehityksessä esiintuovien kampanjoiden toteuttamiseen
 • Tuettujen hankkeiden tuloksista viestimiseen
   

Varaudu todistamaan taloudellinen ja operatiivinen toimintakyky

Hakuprosessin yhteydessä arvioidaan myös hakijaorganisaatioiden taloudellinen ja operatiivinen toimintakyky. Varaudu siis toimittamaan myös tätä varten pyydettyjä dokumentteja hakuohjeiden mukaisesti.

Tähän liittyen hakijoilla (kaikki partnerit yhteenlaskettuna) tulisi olla:

 • todiste vähintään 40 livemusiikkitapahtumasta vuonna 2018
 • todiste vähintään 30 livemusiikkitapahtumasta vuonna 2017

Hanketta toteuttavien henkilöiden osalta varmistetaan (kaikki partnerit yhteenlaskettuna) että

 • vähintään yhdellä on vähintään 3 vuoden kokemus livemusiikkiesitysten järjestämisestä
 • vähintään yhdellä on kokemus useamman organisaation välisen yhteistyöhankkeiden vetämisestä
 • vähintään yhdellä on riittävä englannin kielen taito (tarkemmat kriteerit Guidelines -dokumentissa)
   

Hakuprosessi

Kaikki hakuun liittyvät dokumentit löytyvät Euroopan komission hakusivuilta.

Tälle sivulle täytetään hankkeen koordinaattorin perustiedot sekä ladataan hakulomake, hankebudjetti sekä muut haussa tarvittavat liitteet. Nämä on listattu tarkemmin hakusivulla.

Ennen dokumenttien täyttämistä tulee tutustua huolellisesti Guidelines-dokumenttiin, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot. Tämä suomenkielinen tiivistelmä ei korvaa tätä haun virallista ja tarkempaa englanninkielistä ohjeistusta.

Hakuun liittyviä kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen EAC-MME-Venues(at)ec.europa.eu. Aiemmin kysytyt kysymykset vastauksineen on listattu hakusivulta löytyvään Questions and answers -dokumenttiin.

Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja myös meiltä Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä.