Music Moves Europe: Professionalisation and training, haku päättyy 31.10.2019

Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Hakuaika: 31.7.2019 – 31.10.2019 klo 13:00

Music Moves Europe on Euroopan komission aloite, joka tarjoaa musiikkialalle räätälöityjä rahoitushakuja sekä edistää politiikkatason yhteistyötä ja aktiivista vuoropuhelua musiikkikentän kanssa. Sen alla julkaistaan vuosina 2018-2019 rahoitushakuja, joissa testataan erilaisia musiikkialalle räätälöityjä tukia. Vuonna 2019 julkaistaan yhteensä 6 Music Moves Europe -rahoitushakua.

Professionalisation and training -haussa rahoitusta myönnetään noin 10 koulutusohjelmalle nuorten muusikoiden ja alan ammattilaisten liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi. 
 

Kenelle?

Tukea voivat hakea musiikkialan oppilaitokset tai koulutus- ja musiikkialan kumppanuudet Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelmaan kuuluvista maista.
 

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Hakuaika päättyy 31.10.2019 klo 13 Suomen aikaa. Haun tulokset julkaistaan helmikuussa 2020.

Hankkeet voivat alkaa avustussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen (arviolta huhtikuussa 2020) ja niiden pitää alkaa viimeistään 1.6.2020. Hankkeiden maksimikesto on 15 kuukautta.
 

Paljonko tukea voi hakea?

Rahoitusta myönnetään yhdelle hankkeelle korkeintaan 90.000 euroa, mikä voi olla korkeintaan 80% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Jaossa on yhteensä 900.000 euroa, jolla rahoitetaan arviolta 10 hanketta.
 

Mihin tukea voi hakea?

Toiminnan tulee liittyä liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja se voi sisältää esim.:

  • opetuksen järjestämistä, mukaan lukien verkko-opetus, seminaarit ja työpajat
  • mentorointia ja vertaisoppimista
  • palkallisia harjoitteluohjelmia.

Rahoitettavalla toiminnalla täytyy olla eurooppalainen ulottuvuus, eli

  • joko osallistujien tai opetushenkilökunnan tulee tulla vähintään 2 ohjelmaan kuuluvasta maasta tai
  • koulutusohjelma toteutetaan vähintään 2 maassa tai se rohkaisee eurooppalaiseen liikkuvuuteen.

Koulutusohjelmien pitää tavoittaa vähintään 9 nuorta muusikkoa tai alan ammattilaista.

On eduksi, jos toiminta synnyttää tai vahvistaa alan verkostoja ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.
 

Varaudu todistamaan taloudellinen ja operatiivinen toimintakyky

Hakuprosessin yhteydessä arvioidaan myös hakijaorganisaatioiden taloudellinen ja operatiivinen toimintakyky. Hakijan rahoituksen tulee olla riittävän vakaalla pohjalla hankkeen läpiviemiseksi. Operatiivisen toimintakyvyn osalta arvioidaan mm. hakijan aikaisempi kokemus vastaavan tyyppisestä toiminnasta sekä alan ja sen keskeisten kehityshaasteiden tuntemus. Varaudu siis toimittamaan myös näitä selvityksiä varten pyydettyjä dokumentteja hakuohjeiden mukaisesti.
 

Hakuprosessi

Kaikki rahoituksen hakemiseen liittyvät dokumentit löytyvät Euroopan komission verkkopalvelusta.

Hakulomake liitteineen toimitetaan hakuohjeistuksessa ilmoitettuun osoitteeseen Brysselissä. Hakemus liitteineen toimitetaan sekä kahtena paperiversiona (joista yksi on alkuperäinen allekirjoitettu ja toinen on kopio) että sähköisesti USB-tikulla.

Ennen dokumenttien täyttämistä on tutustuttava huolellisesti Guidelines-dokumenttiin, jossa käydään läpi hankkeiden ja rahoituksen tarkemmat reunaehdot. Tämä suomenkielinen tiivistelmä ei korvaa tätä virallista ja tarkempaa englanninkielistä ohjeistusta.

Hakuun liittyviä kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen EAC-S21-MME-Training(at)ec.europa.eu. Aiemmin kysytyt kysymykset vastauksineen on listattu hakusivulta löytyvään Questions and answers -dokumenttiin.

Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja myös meiltä Opetushallituksen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä.