Oikeus osata -valtionavustushaku ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen

Ammatillinen koulutus Digitaalisuus Hyvinvointi Oppimisympäristö Tasa-arvo ja osallisuus Turvallisuus

Hakuaika: 1.9.–15.10.2020 klo 16:15

Oikeus osata - Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmalla tuetaan hallitusohjelman keskeisten tavoitteiden valmistelua sekä kootaan ammatillisen koulutuksen kokonaisvaltainen kehittäminen. Ohjelman toteuttamisessa lähtökohtina ovat tietoperustaisuus ja ammatillisen koulutuksen pitkäjänteisen kehittämistoiminnan tukeminen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Lisäksi tuetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyötä, verkostoitumista ja vuorovaikutusta keskenään sekä eri toimijoiden kanssa.

Valtionavustuksilla kehitetään ammatillisen koulutuksen järjestäjien opinto-ohjausta ja ohjauksen laatua, kaikenikäisten opiskelijoiden perustaitoja ja jatko-opintovalmiuksia, vahvistetaan opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä oppilaitosten turvallisuuskulttuuria. Lisäksi tuetaan koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisosaamisen, pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittämistä. Läpileikkaavia teemoja ovat ammatillisen koulutuksen laadun parantaminen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja digitalisaatio. Hankkeet toteutetaan laajoina verkostohankkeina. 

Haussa on kolme hakuryhmää. Tutustu hakutiedotteeseen, eri hakuryhmien painopisteisiin ja hae rahoitusta alla olevien linkkien kautta:

Hakuryhmä 1. Opiskelijoiden oppimistulosten ja oppimisen edellytysten parantaminen ja ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen

Painopisteisiin 1.1 ja 1.2 haetaan erillisillä hakemuksilla.

1.1    Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen (6 MEUR)
Tutustu painopisteeseen 1.1 ja hae rahoitusta

1.2 Opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen (2 MEUR)
Tutustu painopisteeseen 1.2  ja hae rahoitusta
 

Hakuryhmä 2. Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen

Samalla hakemuksella voi hakea yhteen tai useampaan painopisteeseen.

2.1 Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen (1 MEUR)
2.2 Liikkuva Amis -toiminnan ja Ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentaminen (1,3 MEUR)
2.3 Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen (1,4 MEUR)
2.4 Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen (0,6 MEUR)

Tutustu hakuryhmään 2 ja hae rahoitusta
 

Hakuryhmä 3. Toimintakulttuurin uudistaminen ja sen johtamisen tuki

Samalla hakemuksella voi hakea yhteen tai useampaan painopisteeseen.

3.1 Koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisen tuki (1 MEUR)
3.2 Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen (2 MEUR)

Tutustu hakuryhmään 3 ja hae rahoitusta
 

Valtakunnallinen koordinaatio 

Hankeverkostojen kehittämistyötä seuraamaan, tukemaan ja ohjaamaan valitaan valtakunnalliset koordinaattorit. Katso lisätietoa valtakunnallisesta koordinaatiosta, koordinaatiokokonaisuuksista ja niihin liittyvistä erityistehtävistä hakutiedotteesta ja sen liitteistä.

Tutustu valtakunnalliseen koordinaatioon ja hae rahoitusta

Lisätietoja

Opetusneuvos Sanna Laiho, 029 533 1301, etunimi.sukunimi [at] oph.fi
erityisasiantuntija Inka Ruokolainen, 029 533 1850, etunimi.sukunimi [at] oph.fi

 

Hakuinfo 10.9.2020 

Haun yleisinfo
opetusneuvos Sanna Laiho

Teemainfot:
Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen ja 
opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen

opetusneuvos Sanna Laiho

Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen
erityisasiantuntija Inka Ruokolainen

Toimintakulttuurin uudistaminen ja sen johtamisen tuki
opetusneuvos Sanna Laiho