Taiteen perusopetuksen harkinnanvarainen valtionavustus haettavana muille kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saaville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille

Taiteen perusopetus
Hakuaika: 20.2.2020 – 29.4.2020 klo 16:15

Taiteen perusopetuksen harkinnanvarasta valtionavustusta on haettavana 150 000 euroa. Avustusta voivat hakea vain ne taiteen perusopetusta järjestävät koulutuksen järjestäjät, jotka eivät saa taiteen perusopetuksen järjestämiseen opetustuntikohtaista valtionosuutta.

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2020 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta 150 000 euroa valtionavustusta. Avustusta voi käyttää vuoden 2020 kustannuksiin.

Valtionavustuksen käyttötarkoituksena on tukea taiteen perusopetusta, jota antavat muut kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavat taiteen perusopetuksen järjestäjät. Tavoitteena on tukea ja parantaa edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta.

Valtionavustuksen hakuaika alkaa 20.2.2020 ja päättyy 29.4.2020 klo 16.15, jolloin hakemuksen tulee olla valmis sähköisessä hakujärjestelmässä. Valtionavustushakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoa 

opetusneuvos Minna Harmanen, puhelin 029 533 1481, etunimi.sukunimi [at] oph.fi

opetusneuvos Mikko Hartikainen, puhelin 029 533 1058, etunimi.sukunimi [at] oph.fi 

opetusneuvos Pamela Granskog (ruotsinkielinen koulutus), puhelin 029 533 1688, etunimi.sukunimi [at] oph.fi