Tiedeolympialaisiin ja muihin tiedekilpailuihin sekä niiden kehittämiseen tukea

Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus

Opetushallitus jakaa valtionavustusta tiedeolympialaisten ja muiden nykyisten tiedekilpailujen kilpailuosallistumisen tukeen sekä kilpailujen kehittämiseen.  Haettavana on noin 550 000  euroa.

Tiedeolympialais- ja tiedekilpailutoiminta lisää tiedeosaamisen ja tieteen tekemisen arvostusta ja tekee tiede- ja teknologia-alan kysymyksiä sekä uusimpia tutkimuksia tunnetuiksi oppijoiden keskuudessa. "Tämä on myös tärkeä osa lahjakkaiden opetusta ja mahdollistaa nuorten verkostoitumisen kansallisesti ja kansainvälisesti jo kouluaikana" kertoo Leo Pahkin Opetushallituksesta. Samalla tiedeolympialais- ja tiedekilpailutoiminta edistää opettajien, koulujen ja yliopistojen välistä yhteistyötä niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

 

Lisätietoja: Opetusneuvos Teijo Koljonen puh. 029 533 1524