Tukea oppilaitoksille ja opettajille rauhantyön ja globaalikasvatuksen vahvistamiseen

Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Henkilöstökoulutus Tasa-arvo ja osallisuus
Hakuaika: 21.10.2021 – 22.11.2021 klo 16:15

Määräraha: 300 000 euroa

Rauhantyön ja globaalikasvatuksen tehtävänä auttaa ihmisiä ymmärtämään maailman erilaisia todellisuuksia ja herättää heissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa maailmaa. Tavoitteena on edistää kulttuurien välistä keskustelua ja ymmärrystä. Globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti.

Opetushallitus on avannut valtionavustushaun, jolla tuetaan rauhantyöhön ja globaalikasvatukseen liittyvää kehittämistyötä. Painopisteinä ovat moninaisuuteen, rauhaan ja ihmisoikeuksiin liittyvät teemat, esimerkiksi:

  • kysymykset, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla; esimerkiksi pakolaisuus, ihmiskauppa, väkivaltainen ekstremismi
  • erilaisuus ja moninaisuuden kunnioitus; esimerkiksi alkuperäiskansat, rasismin ehkäisy
  • eettisesti vastuullinen toiminta; esimerkiksi vastuullinen kauppa, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja humanitaarinen toiminta.

Tällä valtionavustuksella rahoitetaan oppilaitoksiin kohdistuvia hankkeita, joilla osallistetaan oppijoita rauhantyötä ja globaalikasvatusta edistävään toimintaan. Hankkeet voivat olla myös opettajien osaamista näillä alueilla kartuttavia täydennyskoulutushankkeita. Hankkeet voivat kohdistua yhdelle tai useammalle koulutusasteelle.

Tarkemmat tiedot sekä hakulomake löytyvät seuraavan linkin takaa: