Valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen 2019 (lisähaku)

Lukiokoulutus
Hakuaika: 2.10.2019 – 6.11.2019 klo 16:15

Avustuksen tarkoituksena on edistää lukiokoulutuksen uudistamista, uuden lukiolain tavoitteiden toteuttamista sekä lukion vuonna 2021 käyttöön otettavien opetussuunnitelmien valmistelua ja toimeenpanoa.

Tavoitteena on tukea lukioiden opetushenkilöstöä ja johtoa toimintakulttuurin muutoksessa, pedagogiikan uudistamisessa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön ja kansainvälisyyden kehittäminen sekä lukiokoulutuksen laissa säädettyjen laadunvarmennusmenettelyjen vahvistaminen. Lukion laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden edistämisen tulee näkyä osana kehittämistoimintaa.

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2019 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustusta yhteensä noin 3 miljoonaa euroa.

Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hakijan oma rahoitusosuus on vähintään 10 %.

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille yhteisöille, joilla on lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen.  Avustusta myönnetään vain niille lukiokoulutuksen järjestäjille, joille avustusta ei ole myönnetty vastaavassa kevään 2019 haussa.