Valtion erityisavustus: #paraskoulu 2.0

Perusopetus
Hakuaika: 2.10.2019 – 6.11.2019 klo 16:15

Valtion erityisavustuksen tavoitteena on edistää perusopetuksen opetussuunnitelman perus-teiden toimeenpanoa (sis. tarkennettujen arvioinnin linjausten toimeenpanon) sekä perus-opetuksen viestintäyhteistyötä. 

Hakukokonaisuus jakautuu kahteen hakuryhmään (A ja B). Kummankin osion avustusta haetaan omalla erillisellä hakulomakkeella.

Avustusta voidaan myöntää perusopetuksen järjestäjille ja ylläpitäjille, oikeuskelpoisille yhtei-söille, säätiöille, yhdistyksille ja järjestöille.

Valtionavustusta myönnetään noin 2 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnetään molemmissa hakuryhmissä 1–3 laajalle verkostohankkeelle, jotka vastaavat hakuryhmän tavoitteiden toteutumisesta valtakunnallisesti. Hankkeet voivat olla joko suomen- tai ruotsinkielisiä tai kaksikielisiä.

Valtionavustusta myönnetään enintään 90 % hankkeen kokonaismenoista, joten hankkeen omarahoitusosuus on vähintään 10 %.