Valtion erityisavustus tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen

Perusopetus
Hakuaika: 2.10.2019 – 6.11.2019 klo 16:15

Valtionavustuksen keskeisenä tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön tutoropettajatoiminnan vakiintumista tukevia toimintatapoja ja -malleja sekä hyödyntää jo olemassa olevia materiaaleja, kokemuksia ja verkostoja.

Tavoitteena on, että Suomen jokainen peruskoulu osallistuu tutoropettajatoimintaan.

Tutoropettajatoiminnan tavoitteena on tukea

  • pedagogiikan uudistumista ja edistää opetuksen digitalisaatiota
  • työyhteisöjen osaamisen ja yhteisopettajuuden kehittämistä
  • koulujen toimintakulttuurin uudistumista
  • opetussuunnitelman perusteiden toteutumista.

Tutoropettaja toimii

  • vertaistukena ja -kouluttajana
  • oman yhteisön kokonaisvaltaisena kehittäjänä
  • paikallisten, alueellisten, valtakunnallisten ja teemallisten verkostojen jäsenenä.

Avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille yhteisöille, joilla on joko velvollisuus tai lupa perusopetuksen järjestämiseen. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.

Tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen myönnetään enintään 6 000 000 euroa.

Valtionavustusta myönnetään enintään 80 % hankkeen kokonaismenoista, joten hakijan omarahoitusosuus on vähintään 20 %.

Tutoropettajatoiminta