Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2020

Hakuaika: 5.3.2020 – 20.5.2020 klo 16:15

Avustuksilla on tarkoitus tukea Suomen kielikoulutuspolitiikan mukaisesti suomalaisten monipuolisen ja syvällisen kielitaidon karttumista sekä koulutuksen alueellista tasa-arvoa. Yhtenä lähtökohtana on vuonna 2012 vahvistettu kansalliskielistrategia (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 4/2012), joka pyrkii turvaamaan Suomen kansalliskielten elinvoimaisuutta muun muassa parantamalla riittävän ja korkeatasoisen kielikylpyopetuksen edellytyksiä.

Haettavissa 842 000 e. Valtionavustus voi kattaa enintään 80% hankkeen kustannuksista. Omavastuuosuus on 20%.