Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen 2021

Perusopetus
Hakuaika: 3.3.2021 – 14.4.2021 klo 16:15

Kaksikielisen opetuksen laajentamiseen tarkoitetuilla valtionavustuksilla on tarkoitus tukea Suomen kielikoulutuspolitiikan mukaisesti suomalaisten monipuolisen ja syvällisen kielitaidon karttumista sekä koulutuksen alueellista tasa-arvoa. Valtionavustuksen taustalla ovat vuonna 2012 vahvistettu kansalliskielistrategia ja Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma vuodelta 2017, jotka pyrkivät turvaamaan Suomen kansalliskielten elinvoimaisuutta muun muassa parantamalla riittävän ja korkeatasoisen kielikylpyopetuksen edellytyksiä. Painopisteinä ovat olemassa olevan kaksikielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen laajentaminen tai kaksikielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen käynnistäminen kunnissa, joissa opetusta ei ole aiemmin järjestetty. Avustuksilla voidaan myös käynnistää tai laajentaa esimerkiksi tandemopetusta tai vahvistaa romanikielen sekä suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen osaamista.