Valtionavustukset opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksiin jälleen haettavina

Hakuaika: 15.1.2020 – 20.2.2020 klo 16:15

Vuoden 2020 opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen tarkoitettu valtionavustus on haettavana.

Hakuaika: 15.1. – 20.2.2020 klo 16.15.

Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Hakijayhteisöiltä edellytetään osaamista ja kokemusta henkilöstökoulutuksesta kasvatuksen tai opetuksen toimialoilla.

Haun teemat:

  • Johtamisosaamisen ja yhteisöllisen kehittämisen vahvistaminen
  • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
  • Osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen oppimisyhteisöissä (ml. kunniaväkivalta)
  • Oppimisen tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistaminen
  • Arviointiosaamisen ja laadunhallinnan vahvistaminen
  • Kielellisen ja kulttuurisen osaamisen vahvistaminen
  • Digitalisaation tasa-arvon lisääminen
  • Kestävän elämäntavan vahvistaminen (ml. kestävä kehitys)
  • Jatkuvan oppimisen ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen vahvistaminen
  • Seksuaali- ja tasa-arvokasvatus

Haettavaksi asetetaan noin 12 000 000 euroa. Määrärahasta 500 000 kohdennetaan opettajien osaamisen kehittämisen tukemiseen ilmastovastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä sekä seksuaali- ja tasa-arvokasvastuksessa.