Valtionavustukset opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvaan taiteen perusopetukseen jälleen haettavina

Taiteen perusopetus
Hakuaika: 20.2.2020 – 20.5.2020 klo 16:15

Vuoden 2020 opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus on haettavana.

Tätä valtionavustusta voivat hakea opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen järjestäjät. Jaettavissa on enintään 700 000 euroa.

Määrärahalla on tarkoitus monipuolisesti edistää taiteen perusopetuksen kehittämistä sekä toiminnan tuloksellisuuteen ja laadulliseen kehittämiseen
tarkoitettua innovaatiotoimintaa. Erityisenä kehittämiskohteena on taiteen perusopetuksen pedagoginen kehittäminen. Taiteen perusopetusta kehitetään
opetussuunnitelman perusteiden pohjalta ja niissä asetettuja tavoitteita vahvistaen.

Kehittämistyötä voidaan tehdä myös yhteistyössä muiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten kanssa sekä kansainvälisenä yhteistyönä. Erityisesti toivotaan useiden taiteen perusopetuksen koulutuksen järjestäjien yhteisiä pedagogisia kehittämishankkeita.