Valtionavustukset yleissivistävän koulutuksen ja kunnallisen varhaiskasvatuksen kansainvälisyyteen

Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus

Kansainvälisyyden monipuolistamisen ja kehittämisen lisäksi peräänkuulutetaan edelleen hanketeemoja vastuullisuudesta. Haun tavoitteet ovat pitkälti johdettu YK:n kestävän kehityksen Agenda2030:n tavoitteiden osakokonaisuudesta 4.7, jonka avulla pyritään varmistamaan oppijoille kestävän kehityksen edistämiseen liittyvää osaamista.  Lisäksi vuonna 2021 painotetaan muun muassa virtuaalisen kansainvälisen yhteistyön kehittämistä ja opetussuunnitelmien mukaisen laaja-alaisen osaamisen vahvistamista.  Lukio-opetuksessa otetaan huomioon myös lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 velvoite tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan.

Valtionavustus on jaettu kahteen eri hanketyyppiin: kansainvälisyyden kehittämishankkeet ja kansainvälisyyden koordinaatiohankkeet. Koordinaatiohankkeet keskittyvät kansalliseen ja seudulliseen koordinaatioon, ja toimivat yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. 

Valtionavustukset ovat haettavina 28.4.2021 asti!

Lue lisää eri hanketyypeistä ja niiden tavoitteista: