Valtionavustus tiedekasvatuksen edistämiseen

Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus
Hakuaika: 4.9.2019 – 10.10.2019 klo 16:15

Opetushallitus jakaa valtionavustusta korkea-asteen koulutuksen ja alempien asteiden koulutuksen välisen yhteistyön edistämisen hankkeille koko maassa. Korkea-asteen ja toisen asteen väliset yhteistyöhankkeet katsotaan ensisijaisiksi. Toiminta voi olla esimerkiksi koulutuksen järjestäjien toteuttamia tutustumiskursseja ulkomaisiin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin (esim. CERN, EMBL), tiedekasvatustoimijoiden kuten tiedekeskusten hankkeita tai uusien yhteistyömuotojen ja toimintatapojen pilotointia. Hankkeisiin liittyy keskeisesti LUMA-toimintaa, mutta niihin on mahdollista ottaa mukaan myös muita kuin LUMA-tieteenaloja kuten luovia aloja.

Hakukelpoisia ovat opetuksen/koulutuksen järjestäjät sekä tiedekeskukset ja muut kolmannen sektorin toimijat. Koulutuksenjärjestäjä voi osoittaa hankkeen toteuttamisen myös yksittäiselle lukiolle tai ammatilliselle oppilaitokselle. Avustusta ei voida myöntää korkeakouluille. Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla valtionavustuksen saajana.