Valtionavustushaku ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Ammatillinen koulutus
Hakuaika: 17.4.2020 – 29.5.2020 klo 16:15

Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmalla tuetaan hallitusohjelman keskeisten tavoitteiden valmistelua sekä kootaan ammatillisen koulutuksen kehittämistoimintaa yhdeksi laajemmaksi kokonaisuudeksi.  

Ensimmäisessä vaiheessa haetaan rahoitusta alueverkostoille, joiden tehtävänä on yhtenäistää henkilökohtaistamisprosesseja, kehittää henkilökohtaistamisen asiakaslähtöisyyttä ja varmistaa ammatillisen koulutuksen laatua työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. Kehittämisellä edistetään opiskelijoiden yksilöllisiin osaamistarpeisiin vastaamista ja ohjaus- ja tukitoimien tarpeen tunnistamista. Lisäksi tavoitteena on kehittää työelämäpalvelujen ja opetuspalvelujen yhteistyötä.

Kehittämishankkeissa on tavoitteena ottaa käyttöön henkilökohtaistamiseen ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyviä toimintamalleja ja materiaaleja, joita on tuotettu Parasta-kehittämistyössä.

Lisätietoja

Opetusneuvos Tuija Laukkanen tuija.laukkianen(at)oph.fi