Valtionavustushaku lukiokoulutuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen avattu

Lukiokoulutus Digitaalisuus Oppimisympäristö

Hakuaika: 5.3.2021 – 14.4.2021 klo 16:15

Vuoden 2021 valtionavustushaku lukiokoulutuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen on avattu. Valtionavustusta on haettavissa noin 1,4 miljoonaa euroa, ja sitä voivat hakea lukiokoulutuksen järjestäjät yksin tai yhteishankkeena.

Avustettavien lukiokoulutuksen hankkeiden yleisenä tavoitteena on kehittää digitaalisia oppimisympäristöjä, digitaalisia palveluja sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä opetuksessa, ohjauksessa ja oppimisessa. Hankkeilla tuetaan lukiolain ja lukion opetussuunnitelmien toimeenpanoa sekä vahvistetaan lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta.

Esimerkkejä vastaavassa haussa aiemmin rahoitetuista hankkeista löytyy Opetushallituksen verkkojulkaisusta.