Valtionavustushaku lukiokoulutuksen järjestäjille laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen

Lukiokoulutus

Opetushallitus on avannut opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman aloitusta ja toimeenpanoa tukevan valtionavustushaun ajalle 17.11.2021-7.1.2022. Avustuksia myönnetään yhteensä enintään 5 miljoonaa euroa.

Avustushaku suunnataan lukiokoulutuksen opinto-ohjauksen kehittämiseen. Tavoitteena on kehittää ohjauksen toimintatapoja ja käytänteitä osana lukion opetussuunnitelmien toimeenpanoa sekä lukion opinto-ohjauksen kehittämisohjelman tavoitteita. Kehittämishankkeita toivotaan toteutettavan usean lukiokoulutuksen järjestäjän lukioiden verkostohankkeina, mutta myös yksittäiset koulutuksen järjestäjät voivat hakea avustusta.