Valtionavustusta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksiin haettavana

Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Henkilöstökoulutus
Hakuaika: 17.6.2021 – 2.9.2021 klo 16:15

Opetushallitus on avannut lisähaun opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen.

Hakuaika: 17.6. – 26.8.2021 klo 16.15.

Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt (esimerkiksi osakeyhtiöt, rekisteröidyt yhdistykset ja osuuskunnat) tai säätiöt, yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Hakijayhteisöiltä edellytetään osaamista ja kokemusta henkilöstökoulutuksesta kasvatuksen tai opetuksen toimialoilla.

Haettavaksi asetetaan noin 5 000 000 euroa.

Haun teemat:

  • Digitalisaation pedagoginen hyödyntäminen
  • Kasvu- ja oppimisyhteisöjen hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys
  • Oppimisen tuen, ohjauksen ja yksilöllisten oppimispolkujen vahvistaminen

Hausta on lisätietoa Hakutiedote-sivulla: