Valtionavustusta tiedeolympialaisten tukeen ja kehittämiseen

Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Hakuaika: 1.10.2020 – 31.10.2020 klo 16:15

Opetushallitus jakaa valtionavustusta tiedeolympialaisiin liittyvän, kotimaassa tapahtuvan toiminnan ja valmennuksen kehittämiseen. Tähän voi sisältyä esimerkiksi korkeakouluyhteistyön syventäminen, opettajien osallisuuden vahvistaminen sekä muut tiedeolympialaistoiminnan vaikuttavuutta lisäävät toimenpiteet. Valtionavustuksina jaetaan noin 100 000 euroa.

Hakukelpoisia ovat Suomen tiedeolympialaistoiminnasta huolehtivat järjestöt. Hakuaika on 1.10. - 31.10.2020.